Máte zájem o program?
TachoScan - používáním nejnovějších verzí softwaru máte jistotu, že pracujete v souladu s aktuálními platnými předpisy. Analýza pracovní doby řidičů, ať už je prováděna na území České republiky nebo jiných zemí, bude v souladu s platnými předpisy a zákonnými požadavky. Do softwaru byl přidán nový modul Zahraniční mzdy. Tento modul umožňuje například určit typy přeprav dopravy, na kterých se uplatňují zahraniční mzdy (cross-trade a kabotáž), a vyloučené přepravy (tranzit, bilaterální doprava a doplňkové operace související s bilaterální dopravou).
Proč TachoScan?
Modul TachoScan Modul slouží ke stahování, archivaci a provádění komplexních analýz dat z tabulek, karet řidiče a digitálních tachografů.
Analýza porušení právních předpisů Přestupky řidičů se zobrazují v přehledné formě s možností ověření na denních, týdenních a měsíčních grafech a s možností editace chyb řidičů (např. chyb ve výběru). Ověřené přestupky lze vytisknout v podobě, která je přehledná pro řidiče i osobu řídící společnost. Každou zprávu lze uložit i v jiných formátech, např. ve formátu PDF. Podrobné zprávy obsahují popis pracovního týdne každého řidiče spolu s uvedením porušení předpisů. Algoritmy přestupků jsou shodné s algoritmy používanými v kontrolním softwaru většiny kontrolních orgánů v celé Evropě. Algoritmus je neustále aktualizován, kdykoli se objeví nové předpisy nebo směrnice. Nejčastěji zjištěná porušení předpisů: - Překročení nepřerušené doby řízení, překročení denní doby řízení a překročení doby řízení v průběhu jednoho nebo dvou týdnů. - Zkrácení denní doby odpočinku spolu s automatickou analýzou dne posádky, odpočinků čerpaných ve dvou částech a přerušených dob odpočinku čerpaných na trajektu nebo ve vlaku. - Zkrácení týdenní doby odpočinku spolu s automatickou analýzou týdenních pravidelných a zkrácených odpočinků v průběhu dvou týdnů, ověřením 6 nebo 12 24hodinových intervalů mezi odpočinky a automatickým ověřením kompenzace za zkrácené týdenní odpočinky - Automatické ověření odchylky 6c popsané v čl. 8 dohody AETR týkající se čerpání týdenního odpočinku při řízení posádky. - Nevložení kódu země na začátku a konci denní pracovní doby řidiče (v souladu s čl. 34 bodem 7 nařízení 165/2014).
Modul zahraniční mzdy Modul zahraniční mzdy je reakcí na změny související s Balíčkem Mobility. Zajištěním možnosti zadání a importu nakládacích a vykládacích operací bude náš software schopen automaticky určit typy úseků podléhajících zahraniční mzdě (cross-trade a kabotáž) a vyloučené úseky (tranzit, dvoustranná přeprava a doplňkové operace související s dvoustrannou přepravou). To umožní vypočítat částky náležící za práci v konkrétní zemi. Funkce Co poskytuje modul Zahraniční mzdy? Importování dat (časů) nakládky a vykládky ze souborů xml a xls Ruční přidávání zahraničních složek mezd Automatický import zahraničních složek mezd Automatický import zahraničních mzdových tarifů Možnost vytváření zahraničních mzdových složek na základě záznamů o překročení hranic uložených na kartě řidiče Určení druhu dopravy (kabotáž, cross-trade) a placených úseků na základě nakládky a vykládky Vytváření sestav, které umožní zákazníkovi připravit se na případnou kontrolu Stanovení časových úseků pro výpočet zahraniční mzdy Nový modul umožňuje určit úseky pro výpočet zahraniční mzdy na základě záznamů symbolů zemí v tachografech a na kartách řidiče, což zajistí soulad zahraniční mzdy vyúčtované v programu s vyúčtováním provedeným inspektory při kontrole. Vytváření nových složek zahraniční mzdy Vzhledem k povinnosti vypočítávat zahraniční mzdu řidičům na základě často se měnících kolektivních smluv v jiných zemích umožňuje modul samostatně vytvářet nové složky zahraniční mzdy. Základnu složek lze také průběžně aktualizovat díky importu zahraničních mzdových tarifů a složek, které připraví odborníci INELO. To má velký význam zejména v případech, kdy jednotlivé členské státy nezpřístupňují změny sazeb a složek mezd řidičů s dostatečným předstihem.
Funkce Co TachoScan poskytuje? Termíny odečtu a termíny stažení zobrazuje data posledních odečtů z karet řidičů nebo digitálních tachografů a termíny doporučených příštích stažení vygenerované na základě nastavení programu. Historie odečtů zobrazuje seznam souborů / odečtů, které byly do programu staženy. Červeně jsou označeny odečty, které mají nesprávný certifikát, nebo odečty, u nichž je počet dní od předchozího odečtu větší než 28 dní (u karty řidiče) nebo 90 dní (u tachografu). Seznam potvrzení řidiče je výpis potvrzení o činnostech, která nebyla řidiči vydána za určité časové období. Přestupky řidiče představuje porušení nařízení 561/2006 (normy pro dobu řízení a odpočinku) a směrnice 2002/15/ES. V této zprávě software také prezentuje porušení týkající se nezaznamenávání činností na kartě řidiče (žádné období údajů na kartě řidiče) a porušení týkající se neuvedení kódu země začátku nebo konce jízdy. Kromě těchto porušení software uvádí také situace, kdy byla karta vložena do tachografu po dobu nepřetržitého odpočinku v délce nejméně 45 hodin. Analýza rizika ztráty dobré pověsti představuje průměrný počet velmi závažných porušení předpisů, který je vypočítán na základě přílohy II nařízení Komise (EU) 2016/403 spolu se seznamem řidičů a seznamem spáchaných porušení předpisů. Týdenní kontrola pracovní doby řidiče je rozdělena do několika částí. V první části je zobrazen seznam přestupků řidičů spolu s úrovní přestupku. Úroveň porušení předpisů (MP, ZP, VZP a NP) se zobrazuje v souladu s nařízením EU 2016/403. V další části je zpráva rozdělena na části odpovídající následujícím týdnům. V rámci každé části se zobrazuje týdenní a dvoutýdenní doba řízení (pro aktuální a předchozí týden) s komentáři k možným případům překročení norem a době řízení, která je k dispozici v následujícím týdnu. Níže jsou zobrazeny informace o týdenních dobách odpočinku: doba čerpání odpočinku a jeho délka, případné zkrácení a kompenzace, dále pak počet dní mezi předchozí a aktuální týdenní dobou odpočinku. V rámci daného týdne je pro každý den zobrazena denní kontrola doby řízení, maximální doba odpočinku a denní doba odpočinku, kterou vybraný řidič využil. Kromě toho se k těmto dobám zadávají komentáře, které uvádějí soulad s nařízením (EHS) č. 561. Rozdělení na dny se provádí podle ustanovení právních předpisů.
Jediný software pro analýzu a vyúčtování zahraniční pracovní doby řidičů.
Ukázky obrazovek programu
Ukázky obrazovek programu
Ukázky obrazovek programu
Spolupráce s těmi nejlepšími Algoritmus anylýzy porušování předpisů používaný více než 48 kontrolními orgány ve 23 evropských zemích zajišťuje, že kontrola porušování předpisů je v souladu s nejnovějšími právními předpisy.
Zprávy a analýzy Přehledné zprávy pro vedoucí pracovníky a řidiče
Vše v jednom softwaru Stahování, archivace a snadná analýza dat umožňují jednoduché vytváření dokumentace potřebné při kontrole.
Zahraniční mzda Možnost určit přeprav podléhající zahraniční mzdě (cross-trade a kabotáž) a vyloučené přepravy (tranzit, dvoustranná přeprava a doplňkové operace související s dvoustrannou přepravou).
Česká mzda Získání podkladů pro rozvrh a evidenci pracovní doby řidiče.
Automatizace Automatické vyhledávání období činností, která vyžadují předložení certifikátů IMI.
Máte zájem o program nebo potřebujete více informací k programu, kontaktujte nás.
Zástupce společnosti INELO pro Českou a Slovenskou republiku František ROKOŠ                          rokos@sludo.cz TachoScan tel. 608 24 24 25 Lužické náměstí 158 408 01 Rumburk IČO: 07716303 SLUDO s.r.o. www.sludo.cz spis.zn.: C 42818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Obchodní oddělení objednávky, zákaznické centrum Hana Fleknová tel. 731 968 777 podpora@tachoscan.info
 2023 SLUDO.cz Lužické náměstí 158 408 01 Rumburk IČO: 07716303 SLUDO s.r.o. www.sludo.cz spis.zn.: C 42818 vedená u KS v Ústí nad Labem Zásady zpracování osobních údajů - GDPR
TachoScan - používáním nejnovějších verzí softwaru máte jistotu, že pracujete v souladu s aktuálními platnými předpisy. Analýza pracovní doby řidičů, ať už je prováděna na území České republiky nebo jiných zemí, bude v souladu s platnými normami a zákonnými požadavky. Do softwaru byl přidán nový modul Zahraniční mzdy. Tento modul umožňuje například určit typy přeprav dopravy, na kterých se uplatňují zahraniční mzdy (cross-trade a kabotáž), a vyloučené přepravy (tranzit, bilaterální doprava a doplňkové operace související s bilaterální dopravou).
Modul TachoScan Modul slouží ke stahování, archivaci a provádění komplexních analýz dat z tabulek, karet řidiče a digitálních tachografů.
Analýza porušení právních předpisů Přestupky řidičů se zobrazují v přehledné formě s možností ověření na denních, týdenních a měsíčních grafech a s možností editace chyb řidičů (např. chyb ve výběru). Ověřené přestupky lze vytisknout v podobě, která je přehledná pro řidiče i osobu řídící společnost. Každou zprávu lze uložit i v jiných formátech, např. ve formátu PDF. Podrobné zprávy obsahují popis pracovního týdne každého řidiče spolu s uvedením porušení předpisů. Algoritmy přestupků jsou shodné s algoritmy používanými v kontrolním softwaru většiny kontrolních orgánů v celé Evropě. Algoritmus je neustále aktualizován, kdykoli se objeví nové předpisy nebo směrnice. Nejčastěji zjištěná porušení předpisů: - Překročení nepřerušené doby řízení, překročení denní doby řízení a překročení doby řízení v průběhu jednoho nebo dvou týdnů. - Zkrácení denní doby odpočinku spolu s automatickou analýzou dne posádky, odpočinků čerpaných ve dvou částech a přerušených dob odpočinku čerpaných na trajektu nebo ve vlaku. - Zkrácení týdenní doby odpočinku spolu s automatickou analýzou týdenních pravidelných a zkrácených odpočinků v průběhu dvou týdnů, ověřením 6 nebo 12 24hodinových intervalů mezi odpočinky a automatickým ověřením kompenzace za zkrácené týdenní odpočinky - Automatické ověření odchylky 6c popsané v čl. 8 dohody AETR týkající se čerpání týdenního odpočinku při řízení posádky. - Nevložení kódu země na začátku a konci denní pracovní doby řidiče (v souladu s čl. 34 bodem 7 nařízení 165/2014).
Modul zahraniční mzdy Modul zahraniční mzdy je reakcí na změny související s Balíčkem Mobility. Zajištěním možnosti zadání a importu nakládacích a vykládacích operací bude náš software schopen automaticky určit typy úseků podléhajících zahraniční mzdě (cross-trade a kabotáž) a vyloučené úseky (tranzit, dvoustranná přeprava a doplňkové operace související s dvoustrannou přepravou). To umožní vypočítat částky náležící za práci v konkrétní zemi. Funkce Co poskytuje modul Zahraniční mzdy? Importování dat (časů) nakládky a vykládky ze souborů xml a xls Ruční přidávání zahraničních složek mezd Automatický import zahraničních složek mezd Automatický import zahraničních mzdových tarifů Možnost vytváření zahraničních mzdových složek na základě záznamů o překročení hranic uložených na kartě řidiče Určení druhu dopravy (kabotáž, cross-trade) a placených úseků na základě nakládky a vykládky Vytváření sestav, které umožní zákazníkovi připravit se na případnou kontrolu Stanovení časových úseků pro výpočet zahraniční mzdy Nový modul umožňuje určit úseky pro výpočet zahraniční mzdy na základě záznamů symbolů zemí v tachografech a na kartách řidiče, což zajistí soulad zahraniční mzdy vyúčtované v programu s vyúčtováním provedeným inspektory při kontrole. Vytváření nových složek zahraniční mzdy Vzhledem k povinnosti vypočítávat zahraniční mzdu řidičům na základě často se měnících kolektivních smluv v jiných zemích umožňuje modul samostatně vytvářet nové složky zahraniční mzdy. Základnu složek lze také průběžně aktualizovat díky importu zahraničních mzdových tarifů a složek, které připraví odborníci INELO. To má velký význam zejména v případech, kdy jednotlivé členské státy nezpřístupňují změny sazeb a složek mezd řidičů s dostatečným předstihem.
Funkce Co TachoScan poskytuje? Termíny odečtu a termíny stažení zobrazuje data posledních odečtů z karet řidičů nebo digitálních tachografů a termíny doporučených příštích stažení vygenerované na základě nastavení programu. Historie odečtů zobrazuje seznam souborů / odečtů, které byly do programu staženy. Červeně jsou označeny odečty, které mají nesprávný certifikát, nebo odečty, u nichž je počet dní od předchozího odečtu větší než 28 dní (u karty řidiče) nebo 90 dní (u tachografu). Seznam potvrzení řidiče je výpis potvrzení o činnostech, která nebyla řidiči vydána za určité časové období. Přestupky řidiče představuje porušení nařízení 561/2006 (normy pro dobu řízení a odpočinku) a směrnice 2002/15/ES. V této zprávě software také prezentuje porušení týkající se nezaznamenávání činností na kartě řidiče (žádné období údajů na kartě řidiče) a porušení týkající se neuvedení kódu země začátku nebo konce jízdy. Kromě těchto porušení software uvádí také situace, kdy byla karta vložena do tachografu po dobu nepřetržitého odpočinku v délce nejméně 45 hodin. Analýza rizika ztráty dobré pověsti představuje průměrný počet velmi závažných porušení předpisů, který je vypočítán na základě přílohy II nařízení Komise (EU) 2016/403 spolu se seznamem řidičů a seznamem spáchaných porušení předpisů. Týdenní kontrola pracovní doby řidiče je rozdělena do několika částí. V první části je zobrazen seznam přestupků řidičů spolu s úrovní přestupku. Úroveň porušení předpisů (MP, ZP, VZP a NP) se zobrazuje v souladu s nařízením EU 2016/403. V další části je zpráva rozdělena na části odpovídající následujícím týdnům. V rámci každé části se zobrazuje týdenní a dvoutýdenní doba řízení (pro aktuální a předchozí týden) s komentáři k možným případům překročení norem a době řízení, která je k dispozici v následujícím týdnu. Níže jsou zobrazeny informace o týdenních dobách odpočinku: doba čerpání odpočinku a jeho délka, případné zkrácení a kompenzace, dále pak počet dní mezi předchozí a aktuální týdenní dobou odpočinku. V rámci daného týdne je pro každý den zobrazena denní kontrola doby řízení, maximální doba odpočinku a denní doba odpočinku, kterou vybraný řidič využil. Kromě toho se k těmto dobám zadávají komentáře, které uvádějí soulad s nařízením (EHS) č. 561. Rozdělení na dny se provádí podle ustanovení právních předpisů.
Jediný software pro analýzu a vyúčtování zahraniční pracovní doby řidičů.
Zástupce společnosti INELO pro Českou a Slovenskou republiku František ROKOŠ                          rokos@sludo.cz TachoScan tel. 608 24 24 25 Obchodní oddělení objednávky, zákaznické centrum Hana Fleknová tel. 731 968 777 podpora@tachoscan.info